כולל חיבור
אורך החיבור
מספר פרקים
אורך פרק

?רוצה לדעת כמה קיבלת